Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedroeg USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt.

Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008).

Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen.

Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "De belangrijkste verrassing was ongetwijfeld dat Exmar de LGNRV-portefeuille reduceert. De belangen van 50% in de nieuwbouwschepen Expedient en Exemplar werden overgedragen aan Excelerate Energy. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd."

Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedroeg USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt. Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008). Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen. Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "De belangrijkste verrassing was ongetwijfeld dat Exmar de LGNRV-portefeuille reduceert. De belangen van 50% in de nieuwbouwschepen Expedient en Exemplar werden overgedragen aan Excelerate Energy. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd."