De fondsen die beleggen in grote Japanse kapitalisaties zijn sinds begin 2018 met gemiddeld 7 procent teruggevallen. Dat is vooral te wijten aan de onzekerheid over de internationale handel, die een grote weerslag heeft op de Japanse exportbedrijven. "Maar de economische context blijft gunstig, met een verwachte groei van het Japanse bruto binnenlands product tussen 1 en 2 procent", zegt Taku Arai, een van de beheerders van het fonds Schroders Japanese Equity. "Bovendien heeft het land een volledige werkgelegenheid en zien we een geleidelijke toename van de inflatie en de consumptie-uitgaven."
...

De fondsen die beleggen in grote Japanse kapitalisaties zijn sinds begin 2018 met gemiddeld 7 procent teruggevallen. Dat is vooral te wijten aan de onzekerheid over de internationale handel, die een grote weerslag heeft op de Japanse exportbedrijven. "Maar de economische context blijft gunstig, met een verwachte groei van het Japanse bruto binnenlands product tussen 1 en 2 procent", zegt Taku Arai, een van de beheerders van het fonds Schroders Japanese Equity. "Bovendien heeft het land een volledige werkgelegenheid en zien we een geleidelijke toename van de inflatie en de consumptie-uitgaven." De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen zich laten voelen in de resultaten van de tweede jaarhelft - vooral bij de industriële en de technologische waarden - maar toch zal de impact volgens Arai veeleer beperkt blijven door de hoge investeringen die in het land worden gedaan. "Door de volledige werkgelegenheid hebben bedrijven zwaar geïnvesteerd om hun productiviteit te verhogen." Op basis van conservatieve hypotheses verwacht hij een winstgroei van 3 à 4 procent in de komende twee jaar. Dat cijfer zou zelfs kunnen oplopen tot 8 à 9 procent, als de handelsspanningen afnemen. Ondanks de moeilijke periode op de beurzen is een handvol Japan-fondsen erin geslaagd het hoofd boven water te houden. Dat geldt onder meer voor Comgest Growth Japan, dat over vijf jaar bekeken met voorsprong de beste prestatie heeft neergezet. "De Japanse markt biedt heel wat kansen. Het land is hard veranderd sinds Shinzo Abe vijf jaar geleden aantrad als eerste minister", weet beheerder Richard Kaye. De lancering van de JPX 400-index, waarin bedrijven worden opgenomen die voldoen aan de eisen van deugdelijk bestuur, was een groot succes. Het heeft veel bedrijven ertoe aangezet de belangen van de minderheidsaandeelhouders beter te respecteren. "Japanse bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk veranderd", bevestigt Taku Arai. "Ze hebben veel inspanningen geleverd om hun financiële situatie te verbeteren en zich meer open te stellen voor beleggers. De Japanse beurs is vandaag veel beter vergelijkbaar met de westerse markten. En 96 procent van de grote Japanse bedrijven beschikt over een externe bestuurder." Arai verwacht ook dat de dividenduitkeringen geleidelijk aan stijgen tot 40 procent, tegenover slechts 30 à 35 procent de voorbije jaren. Voor het fonds Comgest Growth Japan belegt Richard Kaye in enkele sterke thema's, zoals bedrijven die oplossingen zoeken voor de vergrijzing van de Japanse bevolking of die voordeel trekken van de explosie van het toerisme in het land. "De afgelopen zes jaar heeft de Japanse markt de sterkste winstgroei neergezet, na de teleurstellingen van de twintig jaar daarvoor", zegt Kaye. De beleggingsfilosofie van Comgest stoelt op de selectie van kwaliteitsbedrijven die kunnen groeien en worden beschermd door hoge toetredingsdrempels. De portefeuille heeft slechts een veertigtal posities met een beperkte rotatie. De beheerder zet in op middelgrote kapitalisaties die erin geslaagd zijn de binnenlandse markt te ontgroeien. Richard Kaye wijst erop dat de meeste Japanse aandelen amper worden gevolgd door analisten. Die hebben vooral aandacht voor de grote bedrijven van weleer, zoals autofabrikanten, elektronicareuzen en bankgroepen. Dat gebrek aan interesse is een gevolg van de dramatische beursprestaties na de instorting van de Japanse markt begin jaren negentig. "Wij richten ons ook op middelgrote kapitalisaties", zegt Kaye. "We ondervinden daardoor weinig hinder van de teleurstellende prestaties van de kleine kapitalisaties sinds begin dit jaar", onderstreept Taku Arai. "We proberen te profiteren van de anomalieën in dat marktsegment, dat ook weinig wordt gevolgd door analisten. Voor veel kleine en middelgrote Japanse kapitalisaties lopen de winstverwachtingen sterk uiteen." Ondanks de sterk verbeterde rentabiliteit in de afgelopen vijf jaar is de korting van de Japanse markt blijven toenemen. "De sterke groei van de resultaten ging niet gepaard met een versnelling van de internationale beleggingsstromen", heeft Richard Kaye vastgesteld. "De binnenlandse institutionele beleggers zijn wel uit hun lange winterslaap ontwaakt en beginnen weer massaal te beleggen in Japanse aandelen." Ook Taku Arai is zich bewust van de aantrekkelijke waarderingen. "Met een koers-winstverhouding tussen 13 en 14 kun je de Japanse markt moeilijk duur noemen." Schroders Japanese Equity wordt beheerd door een team van achttien personen, dat 17 miljard dollar beheert. "Veertien van de achttien medewerkers werken al meer dan tien jaar samen. Wij beleggen op lange termijn, met een horizon van minimaal drie jaar." De portefeuille van Schroders Japanese Equity is belegd in 77 aandelen. De beheerders streven naar een evenwicht tussen groeiwaarden en aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Taku Arai: "In dit fonds speelt de overtuiging van de beheerders een grote rol. We geven een groter gewicht aan onze beste ideeën. De voorbije maanden hebben we onze beleggingen in groeiwaarden verhoogd. Die vertegenwoordigen nu 70 procent van onze activa." De waardering van de portefeuille is hoger dan die van de brede Japanse markt, maar toch houdt Arai vol dat hij aandacht heeft voor de waardering van de aandelen die hij in de portefeuille opneemt. Het fonds van Schroders investeert in thema's zoals de automatisering, informaticadiensten en elektrische voertuigen. "Wij beleggen ook in telecomwaarden en farmaceutische bedrijven, om de portefeuille defensiever te maken", stelt Arai. De belangrijkste positie is Sankyu, dat is gespecialiseerd in de optimalisatie van logistieke ketens. Isuzu Motors is de tweede positie vanwege zijn leiderspositie in lichte vrachtwagens op de Aziatische markten.