De fondsen die beleggen in grote Japanse kapitalisaties zijn sinds begin 2018 met gemiddeld 7 procent teruggevallen. Dat is vooral te wijten aan de onzekerheid over de internationale handel, die een grote weerslag heeft op de Japanse exportbedrijven. "Maar de economische context blijft gunstig, met een verwachte groei van het Japanse bruto binnenlands product tussen 1 en 2 procent", zegt Taku Arai, een van de beheerders van het fonds Schroders Japanese Equity. "Bovendien heeft het land een volledige werkgelegenheid en zien we een geleidelijke toename van de inflatie en de consumptie-uitgaven."
...