De risico's in de bankwereld zijn volgens Haldane nog steeds aanwezig, maar ze hebben wel een andere gedaante aangenomen. Die gedaanteverwisseling belet echter niet dat de banken nog steeds onverantwoord hoge risico's durven aan te gaan in de speurtocht naar meer winst.

Het voornaamste struikelpunt vormen volgens Haldane de derivaten, die als een "problem from hell" omschreven worden. Hij houdt er rekening mee dat de volatiliteit op de markten in de komende maanden en jaren groter zal blijven dan ze voordien was. Bovendien zullen de rentevoeten voorlopig niet terugkeren naar niveaus die als normaal ervaren worden.

De risico's in de bankwereld zijn volgens Haldane nog steeds aanwezig, maar ze hebben wel een andere gedaante aangenomen. Die gedaanteverwisseling belet echter niet dat de banken nog steeds onverantwoord hoge risico's durven aan te gaan in de speurtocht naar meer winst. Het voornaamste struikelpunt vormen volgens Haldane de derivaten, die als een "problem from hell" omschreven worden. Hij houdt er rekening mee dat de volatiliteit op de markten in de komende maanden en jaren groter zal blijven dan ze voordien was. Bovendien zullen de rentevoeten voorlopig niet terugkeren naar niveaus die als normaal ervaren worden.