Met name Cyprus Popular Bank zou tegen het einde van deze maand geherfinancierd moeten worden, zoniet dreigt de situatie onhoudbaar te worden.

Op basis van de futures gaan de Europese beurzen eens te meer scherp lager openen, dit naar het voorbeeld van de Aziatische beurzen vanmorgen.

Volgens Der Spiegel zou Duitsland gevraagd hebben aan Spanje om geld van het Europees steunfonds te gebruiken om de Spaanse banken te herkapitaliseren.

Spanje zelf pleit inmiddels voor een volwaardige Europese muntunie. Bovendien weerklinkt de oproep voor een Europees garantiefonds voor de banken steeds luider.

Het zou deze week wel eens een drukke week kunnen worden, gezien de situatie op de financiële markten steeds nijpender wordt.

Productieoverschot tijdens het pinksterweekend... (bericht van Elia)

In het voorbije pinksterweekend werd het elektriciteitstransmissienet met een toestand geconfronteerd, die zich in de toekomst wellicht nog meer zal voordoen: het verbruik was bijzonder laag (een piek van 6.400 MW), terwijl door het bijzonder zonnige maar tegelijk vrij winderige weer, zowel de fotovoltaïsche als de eolische productie op volle toeren draaide (1100, resp. 400 MW), wat dus tot een productieoverschot leidde.

Om het productie/consumptie-evenwicht te garanderen en de frequentie op haar referentieniveau te handhaven, moest Elia specifieke maatregelen nemen om de overtollige energie (op sommige momenten tot 400 MW) te 'evacueren'.

Enerzijds werd expliciet gevraagd de productie van de klassieke eenheden te verminderen, anderzijds werd geëxporteerd over onze grenzen, in overeenstemming met de bestaande inter-TSO-akkoorden.

Merk op dat op sommige momenten, meer bepaald zaterdag om 13.15 uur, het onevenwichttarief (dat de ARP's de nodige signalen moet geven om het evenwicht in hun injectie- en afnameportefeuille te realiseren) negatief was (-18,56 €/MWh).

Dit betekent dat ARP's met productieoverschot moesten betalen voor de overtollige energie die ze in het net injecteerden.

Deze toestand wekte de aandacht van de media, die de laatste maanden veeleer gewend waren om zich zorgen te maken over het risico van elektriciteitsschaarste.

Met name Cyprus Popular Bank zou tegen het einde van deze maand geherfinancierd moeten worden, zoniet dreigt de situatie onhoudbaar te worden. Op basis van de futures gaan de Europese beurzen eens te meer scherp lager openen, dit naar het voorbeeld van de Aziatische beurzen vanmorgen. Volgens Der Spiegel zou Duitsland gevraagd hebben aan Spanje om geld van het Europees steunfonds te gebruiken om de Spaanse banken te herkapitaliseren. Spanje zelf pleit inmiddels voor een volwaardige Europese muntunie. Bovendien weerklinkt de oproep voor een Europees garantiefonds voor de banken steeds luider. Het zou deze week wel eens een drukke week kunnen worden, gezien de situatie op de financiële markten steeds nijpender wordt. Productieoverschot tijdens het pinksterweekend... (bericht van Elia) In het voorbije pinksterweekend werd het elektriciteitstransmissienet met een toestand geconfronteerd, die zich in de toekomst wellicht nog meer zal voordoen: het verbruik was bijzonder laag (een piek van 6.400 MW), terwijl door het bijzonder zonnige maar tegelijk vrij winderige weer, zowel de fotovoltaïsche als de eolische productie op volle toeren draaide (1100, resp. 400 MW), wat dus tot een productieoverschot leidde. Om het productie/consumptie-evenwicht te garanderen en de frequentie op haar referentieniveau te handhaven, moest Elia specifieke maatregelen nemen om de overtollige energie (op sommige momenten tot 400 MW) te 'evacueren'. Enerzijds werd expliciet gevraagd de productie van de klassieke eenheden te verminderen, anderzijds werd geëxporteerd over onze grenzen, in overeenstemming met de bestaande inter-TSO-akkoorden. Merk op dat op sommige momenten, meer bepaald zaterdag om 13.15 uur, het onevenwichttarief (dat de ARP's de nodige signalen moet geven om het evenwicht in hun injectie- en afnameportefeuille te realiseren) negatief was (-18,56 €/MWh). Dit betekent dat ARP's met productieoverschot moesten betalen voor de overtollige energie die ze in het net injecteerden. Deze toestand wekte de aandacht van de media, die de laatste maanden veeleer gewend waren om zich zorgen te maken over het risico van elektriciteitsschaarste.