Enkel in 2009 hadden zij kortstondig te lijden onder de financiële crisis. Na opnieuw een sterke prijsstijging in 2010 lijkt de prijsdynamiek sinds eind 2011 te vertragen.

Binnen de EMU kende enkel de Franse vastgoedmarkt een gelijkaardig verloop.

In de andere lidstaten was ofwel de huizenprijsstijging veel geringer, ofwel volgde op een nog sterkere stijging een serieuze correctie.

Achter het algemene prijsverloop van Belgisch vastgoed scholen sinds 2000 wel grote verschillen tussen diverse types van vastgoed.

Het meest opvallend was volgens KBC het achterblijven van de prijzen van het duurdere segment van de villa?s. Hoewel een internationale vergelijking van prijsniveaus moeilijk is, suggereren de beschikbare gegevens dat de woningprijzen in ons land niet abnormaal hoger liggen dan elders in Europa.

Immigratie heeft vraag aangewakkerd

Een door immigratie gedreven bevolkingsaanwas heeft in combinatie met gezinsverdunning de vraag naar woongelegenheden het voorbije decennium aangewakkerd.

Die vraag verschuift sinds begin jaren 2000 verhoudingsgewijs meer naar huurwoningen, waardoor de lange trend van het toenemend eigenwoningbezit lijkt stopgezet.

Na een versterking van het relatieve woningaanbod in de jaren 90 begon de verhouding woongelegenheden/gezinnen vanaf 2000 terug af te nemen en verkrapte de markt.

De intensere investeringsactiviteit in nieuwbouw sinds 2004 heeft evenwel verhinderd dat de toenemende woningvraag uitmondde in een woningtekort.

Enkel in 2009 hadden zij kortstondig te lijden onder de financiële crisis. Na opnieuw een sterke prijsstijging in 2010 lijkt de prijsdynamiek sinds eind 2011 te vertragen. Binnen de EMU kende enkel de Franse vastgoedmarkt een gelijkaardig verloop. In de andere lidstaten was ofwel de huizenprijsstijging veel geringer, ofwel volgde op een nog sterkere stijging een serieuze correctie. Achter het algemene prijsverloop van Belgisch vastgoed scholen sinds 2000 wel grote verschillen tussen diverse types van vastgoed. Het meest opvallend was volgens KBC het achterblijven van de prijzen van het duurdere segment van de villa?s. Hoewel een internationale vergelijking van prijsniveaus moeilijk is, suggereren de beschikbare gegevens dat de woningprijzen in ons land niet abnormaal hoger liggen dan elders in Europa.Immigratie heeft vraag aangewakkerd Een door immigratie gedreven bevolkingsaanwas heeft in combinatie met gezinsverdunning de vraag naar woongelegenheden het voorbije decennium aangewakkerd. Die vraag verschuift sinds begin jaren 2000 verhoudingsgewijs meer naar huurwoningen, waardoor de lange trend van het toenemend eigenwoningbezit lijkt stopgezet. Na een versterking van het relatieve woningaanbod in de jaren 90 begon de verhouding woongelegenheden/gezinnen vanaf 2000 terug af te nemen en verkrapte de markt. De intensere investeringsactiviteit in nieuwbouw sinds 2004 heeft evenwel verhinderd dat de toenemende woningvraag uitmondde in een woningtekort.