De niet-cyclische activiteiten, zoals de gelden uit abonnementen op data voor professionals (bijv. dokters en advocaten), presteren goed en op lange termijn zal dit aandeel in de totale inkomsten volgens Theodoor Gilissen Bankiers toenemen vanaf het huidige niveau van 71%.

Daar staat tegenover dat er druk is op de inkomsten van de cyclische activiteiten (bijv. advertenties, dataverkoop voor fusies en overnames).

Verder merkt Wolters Kluwer op dat de vergelijkingsbasis voor de 1H09 cijfers sterk is. Dit kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers duiden op een zwakkere eerste jaarhelft ten opzichte van vorig jaar.

Daar staat tegenover dat het Springboard initiatief de gewenste kostenbesparingen oplevert wat de operationele marge ondersteunt in 2009, 2010 en 2011.

De voorkeur van Theodoor Gilissen Bankiers blijft uitgaan naar Reed Elsevier waarvoor de analisten van de bank voor 2009 wel rekenen op een groei van de winst per aandeel mede gedreven door een groter aandeel van nietcyclische activiteiten in de totale inkomsten en het lopende kostenbesparingsprogramma.

Het advies van Theodoor Gilissen Bankiers voor Wolters Kluwer is Hold en voor Reed Elsevier hanteert de bank een Buy advies.

De niet-cyclische activiteiten, zoals de gelden uit abonnementen op data voor professionals (bijv. dokters en advocaten), presteren goed en op lange termijn zal dit aandeel in de totale inkomsten volgens Theodoor Gilissen Bankiers toenemen vanaf het huidige niveau van 71%. Daar staat tegenover dat er druk is op de inkomsten van de cyclische activiteiten (bijv. advertenties, dataverkoop voor fusies en overnames). Verder merkt Wolters Kluwer op dat de vergelijkingsbasis voor de 1H09 cijfers sterk is. Dit kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers duiden op een zwakkere eerste jaarhelft ten opzichte van vorig jaar.Daar staat tegenover dat het Springboard initiatief de gewenste kostenbesparingen oplevert wat de operationele marge ondersteunt in 2009, 2010 en 2011. De voorkeur van Theodoor Gilissen Bankiers blijft uitgaan naar Reed Elsevier waarvoor de analisten van de bank voor 2009 wel rekenen op een groei van de winst per aandeel mede gedreven door een groter aandeel van nietcyclische activiteiten in de totale inkomsten en het lopende kostenbesparingsprogramma.Het advies van Theodoor Gilissen Bankiers voor Wolters Kluwer is Hold en voor Reed Elsevier hanteert de bank een Buy advies.