Op dit ogenblik noteert de euro op amper 1,28 USD en een mogelijk verdere verzwakking wordt geenszins uitgesloten.

Het is duidelijk dat de uitslag van de Italiaanse verkiezingen terug de aandacht op de schuldencrisis heeft gevestigd.

Daarbij kwam de reddingsboei voor Cyprus ( 10 mia euro plus een belasting op het spaargeld ten belope van zowat 6,5 mia euro) waardoor de depositowaarborg van 100.000 euro ter discussie komt te staan.

Ook de dubieuze partijfinancieringen in Spanje, de tegenvallende economie en begrotingscijfers in Frankrijk en Nederland, de moeilijkheden rond de meerjarenbegroting voor de EU, het neerwaarts herzien van de economische vooruitzichten door de Europese Commissie en de ECB, de verdere opstoot van de werkloosheid in de EU, de toenemende kritiek ten aanzien van de doctrinaire saneringspolitiek, terwijl het in juni 2012 aangekondigde groeipact dode letter is gebleven.

Op dit ogenblik noteert de euro op amper 1,28 USD en een mogelijk verdere verzwakking wordt geenszins uitgesloten. Het is duidelijk dat de uitslag van de Italiaanse verkiezingen terug de aandacht op de schuldencrisis heeft gevestigd. Daarbij kwam de reddingsboei voor Cyprus ( 10 mia euro plus een belasting op het spaargeld ten belope van zowat 6,5 mia euro) waardoor de depositowaarborg van 100.000 euro ter discussie komt te staan. Ook de dubieuze partijfinancieringen in Spanje, de tegenvallende economie en begrotingscijfers in Frankrijk en Nederland, de moeilijkheden rond de meerjarenbegroting voor de EU, het neerwaarts herzien van de economische vooruitzichten door de Europese Commissie en de ECB, de verdere opstoot van de werkloosheid in de EU, de toenemende kritiek ten aanzien van de doctrinaire saneringspolitiek, terwijl het in juni 2012 aangekondigde groeipact dode letter is gebleven.