Solyndra heeft aangegeven dat onzekerheden omtrent subsidies in Europa die tot wereldwijde overcapaciteit hebben geleid, prijzen tot een niveau deden dalen waarop het bedrijf niet langer kan concurreren met grotere sectorgenoten.

Andere bedrijven zoals LDK Solar, voor 8% onderdeel van de index onderliggend aan het RBS Zonne-energie Certificaat, hebben aanzienlijke koersverliezen doorstaan terwijl de bedrijfseconomische cijfers volgens Royal Bank of Scotland

tamelijk gunstig lijken: de winst per aandeel lag ruim 10% hoger dan verwacht, jaar op jaar verkoopgroei van 120%.

Solyndra heeft aangegeven dat onzekerheden omtrent subsidies in Europa die tot wereldwijde overcapaciteit hebben geleid, prijzen tot een niveau deden dalen waarop het bedrijf niet langer kan concurreren met grotere sectorgenoten. Andere bedrijven zoals LDK Solar, voor 8% onderdeel van de index onderliggend aan het RBS Zonne-energie Certificaat, hebben aanzienlijke koersverliezen doorstaan terwijl de bedrijfseconomische cijfers volgens Royal Bank of Scotland tamelijk gunstig lijken: de winst per aandeel lag ruim 10% hoger dan verwacht, jaar op jaar verkoopgroei van 120%.