De Europese economie slaagt er professor Stefan Duchateau nog onvoldoende in om de gecreëerde financiële middelen te laten doorstromen van haar banken naar haar bedrijven.

De ECB kan echter nog weinig bijkomende maatregelen nemen om dit proces te versnellen en moet zich voor de komende periode tevreden stellen met een afwachtende houding.

Positief is zeker dat de "flight-to-quality"-premie in het voordeel van Duitsland is teruggedrongen tot het niveau waarop deze premie zich bevond voor het uitbreken van de landencrisis, terwijl de lopende rekeningen van belangrijke landen als Spanje en Italië wijzen op een (licht) overschot.

Dit gegeven is momenteel voldoende om de eurozone te stabiliseren , maar de zwakke economische prestatie van ondermeer Italië blijft wegen op een duurzaam herstel van het vertrouwen in de euroconstructie.

De Europese economie slaagt er professor Stefan Duchateau nog onvoldoende in om de gecreëerde financiële middelen te laten doorstromen van haar banken naar haar bedrijven. De ECB kan echter nog weinig bijkomende maatregelen nemen om dit proces te versnellen en moet zich voor de komende periode tevreden stellen met een afwachtende houding. Positief is zeker dat de "flight-to-quality"-premie in het voordeel van Duitsland is teruggedrongen tot het niveau waarop deze premie zich bevond voor het uitbreken van de landencrisis, terwijl de lopende rekeningen van belangrijke landen als Spanje en Italië wijzen op een (licht) overschot. Dit gegeven is momenteel voldoende om de eurozone te stabiliseren , maar de zwakke economische prestatie van ondermeer Italië blijft wegen op een duurzaam herstel van het vertrouwen in de euroconstructie.