Deze sector van het grondstoffencomplex heeft volgens Leleux de afgelopen maand de grootste sprong gemaakt. De opwaartse uitbraak boven de dalende weerstandslijn zorgde voor een sterke koersstijging.

De crisis in Oekraïne (een belangrijke producenten van landbouwgrondstoffen) heeft hier zeker toe bijgedragen.

Leleux is van oordeel dat het aanbevolen is om winst te nemen op dit eerder aanbevolen fonds.

Merk trouwens op dat de huidige koersopstoot veel gelijkenissen vertoont met de koerssprong van 2012 (van 25,70 euro naar 30,87 euro). De stijging van de RSI-indicator was toen even fel als deze van de afgelopen weken.

Deze sector van het grondstoffencomplex heeft volgens Leleux de afgelopen maand de grootste sprong gemaakt. De opwaartse uitbraak boven de dalende weerstandslijn zorgde voor een sterke koersstijging. De crisis in Oekraïne (een belangrijke producenten van landbouwgrondstoffen) heeft hier zeker toe bijgedragen. Leleux is van oordeel dat het aanbevolen is om winst te nemen op dit eerder aanbevolen fonds. Merk trouwens op dat de huidige koersopstoot veel gelijkenissen vertoont met de koerssprong van 2012 (van 25,70 euro naar 30,87 euro). De stijging van de RSI-indicator was toen even fel als deze van de afgelopen weken.