De lagere dollar had een negatieve invloed van 2% en de operationele winstmarge daalde van 4,1% naar 4,0%.

Deze marge daalde zowel in de VS (van 4,1% naar 3,9%) als in Nederland (van 5,3% naar 5,0%) maar steeg in de Tsjechische Republiek (van 1,6% naar 2,2%).

De concurrentie in de regionale markten in de VS en in de Nederlandse markt bleef heftig en de consument stopte minder in zijn boodschappenwagen (in Nederland -2%).

Hogere inkoopprijzen van vlees en zuivel in de VS kon Ahold (nog) niet doorberekenen aan de klant. In Nederland kon Albert Heijn marktaandeel (34%) behouden, een hoger aandeel van franchisewinkels en de hoge (>20%) groei van online verkopen

leidden echter tot een lichte margedaling.

De uitbreiding in België vordert gestaag (nu 20 winkels, doelstelling 50) maar is qua omvang nog bescheiden.

De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 11% naar EUR 235 miljoen ten opzichte van eerste kwartaal 2013 mede dankzij lagere financieringslasten. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.

De lagere dollar had een negatieve invloed van 2% en de operationele winstmarge daalde van 4,1% naar 4,0%. Deze marge daalde zowel in de VS (van 4,1% naar 3,9%) als in Nederland (van 5,3% naar 5,0%) maar steeg in de Tsjechische Republiek (van 1,6% naar 2,2%). De concurrentie in de regionale markten in de VS en in de Nederlandse markt bleef heftig en de consument stopte minder in zijn boodschappenwagen (in Nederland -2%). Hogere inkoopprijzen van vlees en zuivel in de VS kon Ahold (nog) niet doorberekenen aan de klant. In Nederland kon Albert Heijn marktaandeel (34%) behouden, een hoger aandeel van franchisewinkels en de hoge (>20%) groei van online verkopen leidden echter tot een lichte margedaling. De uitbreiding in België vordert gestaag (nu 20 winkels, doelstelling 50) maar is qua omvang nog bescheiden. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 11% naar EUR 235 miljoen ten opzichte van eerste kwartaal 2013 mede dankzij lagere financieringslasten. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.