-Voortzetting van de groei van het netto courante resultaat,

globaal (+14,5 %) en per aandeel (+0,4%),

-Significante stijging van het uitkeerbare resultaat, globaal (+20,2%)

en per aandeel (+5,4%)

-Verbetering van de winstmarges

-Dividend van € 2,36 per aandeel zoals voorzien

-Netto inventariswaarde van € 52,71 (- 3,8%)

-Gemiddelde bezettingsgraad van 96,0%

-Voortzetting van de groei van het netto courante resultaat, globaal (+14,5 %) en per aandeel (+0,4%), -Significante stijging van het uitkeerbare resultaat, globaal (+20,2%) en per aandeel (+5,4%) -Verbetering van de winstmarges -Dividend van € 2,36 per aandeel zoals voorzien -Netto inventariswaarde van € 52,71 (- 3,8%) -Gemiddelde bezettingsgraad van 96,0%