- Volumeprestaties: De totale volumes voor FY08 waren stabiel, met een daling van het volume eigen bieren met 0,3%. De volumes van onze belangrijkste merken groeiden echter met 2,6%. In FY08 kenden de frisdranken een volumegroei van 4,9%. In 4Q08 daalden de totale volumes met 1,8% en de volumes van eigen bier verloren 2,0%, waarbij de belangrijkste merken 0,1% daalden. Het volume frisdranken steeg met 1,6%.

- Stijging marktaandeel: We hebben in 2008 marktaandeel gewonnen in 7 van de 10 belangrijkste markten: de Verenigde Staten, Argentinië, Duitsland, België, Zuid-Korea, Canada en het VK.

- Volumegroei: Onze totale opbrengsten voor FY08 stegen met 5,2% en de opbrengsten per hectoliter1 met 5,6%, wat een weerspiegeling is van de aanhoudend verbeterende productmix en de activiteiten inzake inkomstenbeheer in al onze vestigingen. In het vierde kwartaal stegen de totale opbrengsten met 4,2% en 7,1% per hectoliter, toen het effect van prijsacties op het einde van het jaar voelbaar werd.

- Kostprijs Verkochte Goederen: Onze totale kostprijs verkochte goederen (KVG) is in FY08 met 8,3% gestegen in het totaal en met 9,1% per hectoliter2 ten gevolge van de inflatiedruk en de druk op de grondstofprijzen. In 2008 zagen we het gecombineerde effect van een lager dan verwachte volumegroei in Zones met een lager dan gemiddelde KVG/hl, met name in Latijns-Amerika Noord en Centraal- en Oost-Europa, en de spreiding van industriële vaste kosten over lager dan verwachte volumes. KVG nam in het vierde kwartaal toe met 5,8% of 10,1% per hectoliter.

- EBITDA: De genormaliseerde EBITDA voor FY08 van 5 334 miljoen euro steeg met 4,6% en de genormaliseerde EBITDA-marge voor FY08 was 33,1% vergeleken met 32,7% in 2007, een daling met 15 basispunten op interne basis, d.w.z. na eliminatie van de wisselkoerseneffecten en wijzigingen in de consolidatiekring (scopes). De genormaliseerde EBITDA voor 4Q08 steeg met 5,3% tot 1720 miljoen euro, met als gevolg een EBITDAmarge van 32,8%, een interne stijging met 45 basispunten.

- Groei van de winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA)3 was 1,71 euro voor FY 2008, een daling van 10,5 % op gerapporteerde basis, hoofdzakelijk te wijten aan hogere financiële kosten.

- Dividenden: Overeenkomstig onze vastberadenheid om de schuldpositie van onze vennootschap af te bouwen, stelt de Raad van Bestuur van Anheuser-Busch InBev voor om een dividend uit te keren van 0,28 euro of ongeveer 450 miljoen euro wat gelijkaardig is aan het totale betaalde bedrag in 2007. In 2008, betaalden we 2,44 euro per aandeel. De toekenning van de dividenden is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders. De aandelen zullen ex-coupon noteren vanaf 29 april 2009 en dividenden zullen vanaf 5 mei 2009 uitgekeerd worden.

- Volumeprestaties: De totale volumes voor FY08 waren stabiel, met een daling van het volume eigen bieren met 0,3%. De volumes van onze belangrijkste merken groeiden echter met 2,6%. In FY08 kenden de frisdranken een volumegroei van 4,9%. In 4Q08 daalden de totale volumes met 1,8% en de volumes van eigen bier verloren 2,0%, waarbij de belangrijkste merken 0,1% daalden. Het volume frisdranken steeg met 1,6%. - Stijging marktaandeel: We hebben in 2008 marktaandeel gewonnen in 7 van de 10 belangrijkste markten: de Verenigde Staten, Argentinië, Duitsland, België, Zuid-Korea, Canada en het VK. - Volumegroei: Onze totale opbrengsten voor FY08 stegen met 5,2% en de opbrengsten per hectoliter1 met 5,6%, wat een weerspiegeling is van de aanhoudend verbeterende productmix en de activiteiten inzake inkomstenbeheer in al onze vestigingen. In het vierde kwartaal stegen de totale opbrengsten met 4,2% en 7,1% per hectoliter, toen het effect van prijsacties op het einde van het jaar voelbaar werd. - Kostprijs Verkochte Goederen: Onze totale kostprijs verkochte goederen (KVG) is in FY08 met 8,3% gestegen in het totaal en met 9,1% per hectoliter2 ten gevolge van de inflatiedruk en de druk op de grondstofprijzen. In 2008 zagen we het gecombineerde effect van een lager dan verwachte volumegroei in Zones met een lager dan gemiddelde KVG/hl, met name in Latijns-Amerika Noord en Centraal- en Oost-Europa, en de spreiding van industriële vaste kosten over lager dan verwachte volumes. KVG nam in het vierde kwartaal toe met 5,8% of 10,1% per hectoliter. - EBITDA: De genormaliseerde EBITDA voor FY08 van 5 334 miljoen euro steeg met 4,6% en de genormaliseerde EBITDA-marge voor FY08 was 33,1% vergeleken met 32,7% in 2007, een daling met 15 basispunten op interne basis, d.w.z. na eliminatie van de wisselkoerseneffecten en wijzigingen in de consolidatiekring (scopes). De genormaliseerde EBITDA voor 4Q08 steeg met 5,3% tot 1720 miljoen euro, met als gevolg een EBITDAmarge van 32,8%, een interne stijging met 45 basispunten. - Groei van de winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA)3 was 1,71 euro voor FY 2008, een daling van 10,5 % op gerapporteerde basis, hoofdzakelijk te wijten aan hogere financiële kosten. - Dividenden: Overeenkomstig onze vastberadenheid om de schuldpositie van onze vennootschap af te bouwen, stelt de Raad van Bestuur van Anheuser-Busch InBev voor om een dividend uit te keren van 0,28 euro of ongeveer 450 miljoen euro wat gelijkaardig is aan het totale betaalde bedrag in 2007. In 2008, betaalden we 2,44 euro per aandeel. De toekenning van de dividenden is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders. De aandelen zullen ex-coupon noteren vanaf 29 april 2009 en dividenden zullen vanaf 5 mei 2009 uitgekeerd worden.