Aan de winstgroei werd door alle activiteiten bijgedragen: zowel het renteresultaat als de provisie- en overige baten namen toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2009.

De klanten voerden meer dan 4,5 miljoen transacties uit, resulterend in netto provisiebaten van €66,5 miljoen in de eerste helft van 2010. Dit was substantieel hoger dan in het eerste halfjaar van 2009 (+ 20%).

De netto rentebaten bedroegen €24,2 miljoen en lagen ook fors (+ 25%) boven het niveau van de vergelijkbare periode vorig jaar. De overige baten namen met 76% toe tot €6,1 miljoen.

De schuldencrisis in de PIIGS-landen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid was de aanleiding om de beleggingsportefeuille te herstructureren en de

posities in Spaanse en Ierse obligaties fors af te bouwen.

De gecorrigeerde winst per aandeel over de eerste helft 2010 kwam uit op €0,54. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de gecorrigeerde nettowinst €20,9 miljoen (€0,28 per aandeel) tegen €18,9 miljoen (€0,26 per aandeel) in het eerste kwartaal. BinckBank zal een interimdividend van €0,24 per aandeel uitkeren.

Aan de winstgroei werd door alle activiteiten bijgedragen: zowel het renteresultaat als de provisie- en overige baten namen toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2009. De klanten voerden meer dan 4,5 miljoen transacties uit, resulterend in netto provisiebaten van €66,5 miljoen in de eerste helft van 2010. Dit was substantieel hoger dan in het eerste halfjaar van 2009 (+ 20%). De netto rentebaten bedroegen €24,2 miljoen en lagen ook fors (+ 25%) boven het niveau van de vergelijkbare periode vorig jaar. De overige baten namen met 76% toe tot €6,1 miljoen. De schuldencrisis in de PIIGS-landen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid was de aanleiding om de beleggingsportefeuille te herstructureren en de posities in Spaanse en Ierse obligaties fors af te bouwen. De gecorrigeerde winst per aandeel over de eerste helft 2010 kwam uit op €0,54. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de gecorrigeerde nettowinst €20,9 miljoen (€0,28 per aandeel) tegen €18,9 miljoen (€0,26 per aandeel) in het eerste kwartaal. BinckBank zal een interimdividend van €0,24 per aandeel uitkeren.