De Notes werden oorspronkelijk uitgegeven op 12 januari 2009 onder het Basisprospectus van 12 januari 2009 en het Eerste Aanvullende Prospectus van diezelfde datum tussen ABIWW en The Bank of New York Mellon als trustee.

Zulke notes waren vrijgesteld van registratie onder de Securities Act van 1933, zoals geamendeerd en werden vrijwillig ingeruild door ABIWW voor vrij overdraagbare notes die werden geregistreerd onder de Securities Act met verder substantieel dezelfde bepalingen en in een aanbesteding die werd afgesloten op 14 maart 2011.

Wim Hoste (KBC Securities): "Ik blijf AB-InBev accumuleren."

De Notes werden oorspronkelijk uitgegeven op 12 januari 2009 onder het Basisprospectus van 12 januari 2009 en het Eerste Aanvullende Prospectus van diezelfde datum tussen ABIWW en The Bank of New York Mellon als trustee. Zulke notes waren vrijgesteld van registratie onder de Securities Act van 1933, zoals geamendeerd en werden vrijwillig ingeruild door ABIWW voor vrij overdraagbare notes die werden geregistreerd onder de Securities Act met verder substantieel dezelfde bepalingen en in een aanbesteding die werd afgesloten op 14 maart 2011. Wim Hoste (KBC Securities): "Ik blijf AB-InBev accumuleren."