- er werden 13.218 warranten vervallen verklaard tot en met 14 januari 2013;
- op 8 januari 2013 werden 402.018 warranten omgezet in 402.018 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 43.699,36 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 4.619.301,08.

De rechten verbonden aan de gouden aandelen en aan de liquidatie dispreferentie aandelen worden beschreven in de statuten van Telenet, zoals beschikbaar op de website.

Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één gewoon aandeel onder de voorwaarden zoals bepaald in het warrantenplan 2007, warrantenplan 2008, warrantenplan 2009 en warrantenplan 2010.

- er werden 13.218 warranten vervallen verklaard tot en met 14 januari 2013; - op 8 januari 2013 werden 402.018 warranten omgezet in 402.018 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 43.699,36 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 4.619.301,08. De rechten verbonden aan de gouden aandelen en aan de liquidatie dispreferentie aandelen worden beschreven in de statuten van Telenet, zoals beschikbaar op de website. Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één gewoon aandeel onder de voorwaarden zoals bepaald in het warrantenplan 2007, warrantenplan 2008, warrantenplan 2009 en warrantenplan 2010.