Sinds 28 oktober 2013 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het kapitaal en in het aantal uitstaande en stemrechtverlenende effecten:

-op 20 december 2013 werden 689.787 warranten omgezet in 689.787 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 74.979,85 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 6.695.304,00;

-op 20 december 2013 werden 1.900 aandelenopties uitgeoefend;

-er werden 497 warranten vervallen verklaard tot en met 26 december 2013.

Sinds 28 oktober 2013 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het kapitaal en in het aantal uitstaande en stemrechtverlenende effecten: -op 20 december 2013 werden 689.787 warranten omgezet in 689.787 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 74.979,85 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 6.695.304,00; -op 20 december 2013 werden 1.900 aandelenopties uitgeoefend; -er werden 497 warranten vervallen verklaard tot en met 26 december 2013.