De huidige voorzitter Karel Vuursteen verlaat de Raad van Commissarissen na het voltooien van drie volledige ambtstermijnen sinds zijn toetreding in 2002. In 2009 werd hij voorzitter.

Tijdens de AVA van dit jaar wordt Antony Burgmans voorgedragen voor herbenoeming, na het bereiken van het einde van zijn tweede termijn.

Volgend op die herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om de heer Burgmans tot voorzitter te benoemen als opvolger van de heer Vuursteen.

Ook Louis Hughes bereikt dit jaar het einde van zijn tweede termijn en zal worden voorgedragen voor herbenoeming.

Ten tijde van de AVA treedt Sir Peter Ellwood af na zes jaar lid te zijn geweest van de Raad. Voorzitter Karel Vuursteen: "Namens mijn collega's wil ik Sir Peter bedanken voor de waardevolle bijdrage die hij de afgelopen zes jaar heeft geleverd aan het goede bestuursbeleid en aan het soepel functioneren van de onderneming".

De huidige voorzitter Karel Vuursteen verlaat de Raad van Commissarissen na het voltooien van drie volledige ambtstermijnen sinds zijn toetreding in 2002. In 2009 werd hij voorzitter. Tijdens de AVA van dit jaar wordt Antony Burgmans voorgedragen voor herbenoeming, na het bereiken van het einde van zijn tweede termijn. Volgend op die herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om de heer Burgmans tot voorzitter te benoemen als opvolger van de heer Vuursteen. Ook Louis Hughes bereikt dit jaar het einde van zijn tweede termijn en zal worden voorgedragen voor herbenoeming. Ten tijde van de AVA treedt Sir Peter Ellwood af na zes jaar lid te zijn geweest van de Raad. Voorzitter Karel Vuursteen: "Namens mijn collega's wil ik Sir Peter bedanken voor de waardevolle bijdrage die hij de afgelopen zes jaar heeft geleverd aan het goede bestuursbeleid en aan het soepel functioneren van de onderneming".