Ook de aandeelhoudersstructuur is als gevolg van de kapitaalverhoging gevoelig veranderd. De Raad van Bestuur heeft, in aansluiting op deze kapitaalverhoging en in samenspraak met de hoofdaandeelhouders, wijzigingen doorgevoerd zowel op het niveau van de Raad van Bestuur als in het topmanagement van de groep.

Binnen de Raad van Bestuur heeft Stefaan Haspeslagh ontslag genomen als bestuurder. Hij wordt via coöptatie vervangen door Luc Tack, die bestuurder wordt.

Chris Dewulf heeft, in lijn met zijn uitdrukkelijke wens om bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar te willen terugtreden als uitvoerend bestuurder, zijn functie als gedelegeerd bestuurder op 9 juli 2009 neergelegd.

Hij blijft weliswaar lid van de Raad van Bestuur van Picanol en zal, in een overgangsperiode tot eind 2009, als adviserend bestuurder het management blijven ondersteunen. De Raad van Bestuur heeft Luc Tack met onmiddellijke ingang tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

Aangezien Luc Van Nevel te kennen heeft gegeven zijn mandaat als Voorzitter op de Algemene Vergadering in 2010 te willen neerleggen, heeft de Raad van Bestuur de intentie om Chris Dewulf dan als Voorzitter te benoemen.

Ook de aandeelhoudersstructuur is als gevolg van de kapitaalverhoging gevoelig veranderd. De Raad van Bestuur heeft, in aansluiting op deze kapitaalverhoging en in samenspraak met de hoofdaandeelhouders, wijzigingen doorgevoerd zowel op het niveau van de Raad van Bestuur als in het topmanagement van de groep.Binnen de Raad van Bestuur heeft Stefaan Haspeslagh ontslag genomen als bestuurder. Hij wordt via coöptatie vervangen door Luc Tack, die bestuurder wordt.Chris Dewulf heeft, in lijn met zijn uitdrukkelijke wens om bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar te willen terugtreden als uitvoerend bestuurder, zijn functie als gedelegeerd bestuurder op 9 juli 2009 neergelegd. Hij blijft weliswaar lid van de Raad van Bestuur van Picanol en zal, in een overgangsperiode tot eind 2009, als adviserend bestuurder het management blijven ondersteunen. De Raad van Bestuur heeft Luc Tack met onmiddellijke ingang tot gedelegeerd bestuurder benoemd.Aangezien Luc Van Nevel te kennen heeft gegeven zijn mandaat als Voorzitter op de Algemene Vergadering in 2010 te willen neerleggen, heeft de Raad van Bestuur de intentie om Chris Dewulf dan als Voorzitter te benoemen.