Leonardo van Pisa - beter bekend onder zijn bijnaam Fibonacci ('zoon van Bonaccio') - was een wiskundige uit de dertiende eeuw. Hij was de zoon van een handelaar. Zijn vader reisde veel en nam zijn zoon geregeld mee. Tijdens die tochten schreef Fibonacci boeken. Zijn derde boek ging over de zogenoemde Fibonacci-reeks, een reeks van getallen waarbij ieder getal gelijk is aan de som van de twee voorgaande getallen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 enzovoort. De verhouding van een getal met zijn voorgaande is vanaf het derde getal in de reeks altijd gelijk aan 1,618. We noemen dat getal de gulden snede. Het wordt aangeduid met de Griekse letter φ (phi).

Van de gulden snede worden verschillende toepassingen afgeleid. In de oudheid baseerden de Grieken de ontwerpen van gebouwen al op de verhoudingen van de gulden snede. Daarnaast komen de Fibonacci-reeks en de gulden snede in de kunst en bij planten vaak voor. Ook in de beurswereld zijn die verhoudingen belangrijk.

Vermenigvuldigen we 100 procent en de daaropvolgende uitkomsten met het getal phi, dan geeft dat 161,8 procent, 261,8 procent, 423,6 procent enzovoort. Dat zijn de koersdoelen wanneer een aandeel door een belangrijke weerstand breekt. Delen we 100 procent met het getal phi, dan geeft dat 61,8 procent, 38,2 procent en 23,6 procent. We voegen daarbij ook 50 procent: de waarde tussen 0 en 100 procent. Dat zijn de mogelijke koerscorrecties na een lange stijging of de mogelijke koersoplevingen na een lange daling.

Behalve van horizontale koersdoelen en koerscorrecties maakt een technische analist ook gebruik van Fibonacci-spiralen, -bogen, -tijdzones en schuine lijnen. Daardoor verhoogt de betrouwbaarheid en krijgt hij niet enkel een voorspelling op basis van de koers, maar ook op basis van de tijd.

Op de eerste grafiek zien we de knappe prestatie van het aandeel Virbac over de voorbije acht jaar. Virbac is een aandeel uit de gezondheidssector dat noteert op Euronext Parijs. Van 2004 tot 2008 steeg het van 24 naar 65 euro. Daarna corrigeerde de koers tot Fibonacci-50%. In december 2009 doorbrak Virbac zijn belangrijkste all-time-high-weerstand. Het aandeel steeg gezwind tot Fibonacci 161,8% en in januari 2011 bereikte Virbac het koersdoel Fibonacci 261,8%.

We vergelijken de prestatie van Virbac met die van Biomerieux. Ook dat aandeel uit de gezondheidssector noteert op Euronext Parijs. Biomerieux corrigeerde in dezelfde periode tot Fibonacci 61,8%. Virbac heeft daardoor de voorkeur. Na de correctie kon Biomerieux ook opveren, maar het kon zijn achterstand nooit meer goedmaken.

Uit dit artikel onthouden we twee elementen uit de technische analyse die helpen om succesvol te beleggen in aandelen: gebruik Fibonacci om koersdoelen en koerscorrecties te bepalen, en om de sterkte van aandelen met elkaar te vergelijken.

Paul Gins

Zaakvoerder CompuGraphics nv

Uitgever TransStock en www.beursgrafiek.be

Leonardo van Pisa - beter bekend onder zijn bijnaam Fibonacci ('zoon van Bonaccio') - was een wiskundige uit de dertiende eeuw. Hij was de zoon van een handelaar. Zijn vader reisde veel en nam zijn zoon geregeld mee. Tijdens die tochten schreef Fibonacci boeken. Zijn derde boek ging over de zogenoemde Fibonacci-reeks, een reeks van getallen waarbij ieder getal gelijk is aan de som van de twee voorgaande getallen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 enzovoort. De verhouding van een getal met zijn voorgaande is vanaf het derde getal in de reeks altijd gelijk aan 1,618. We noemen dat getal de gulden snede. Het wordt aangeduid met de Griekse letter φ (phi).Van de gulden snede worden verschillende toepassingen afgeleid. In de oudheid baseerden de Grieken de ontwerpen van gebouwen al op de verhoudingen van de gulden snede. Daarnaast komen de Fibonacci-reeks en de gulden snede in de kunst en bij planten vaak voor. Ook in de beurswereld zijn die verhoudingen belangrijk.Vermenigvuldigen we 100 procent en de daaropvolgende uitkomsten met het getal phi, dan geeft dat 161,8 procent, 261,8 procent, 423,6 procent enzovoort. Dat zijn de koersdoelen wanneer een aandeel door een belangrijke weerstand breekt. Delen we 100 procent met het getal phi, dan geeft dat 61,8 procent, 38,2 procent en 23,6 procent. We voegen daarbij ook 50 procent: de waarde tussen 0 en 100 procent. Dat zijn de mogelijke koerscorrecties na een lange stijging of de mogelijke koersoplevingen na een lange daling.Behalve van horizontale koersdoelen en koerscorrecties maakt een technische analist ook gebruik van Fibonacci-spiralen, -bogen, -tijdzones en schuine lijnen. Daardoor verhoogt de betrouwbaarheid en krijgt hij niet enkel een voorspelling op basis van de koers, maar ook op basis van de tijd.Op de eerste grafiek zien we de knappe prestatie van het aandeel Virbac over de voorbije acht jaar. Virbac is een aandeel uit de gezondheidssector dat noteert op Euronext Parijs. Van 2004 tot 2008 steeg het van 24 naar 65 euro. Daarna corrigeerde de koers tot Fibonacci-50%. In december 2009 doorbrak Virbac zijn belangrijkste all-time-high-weerstand. Het aandeel steeg gezwind tot Fibonacci 161,8% en in januari 2011 bereikte Virbac het koersdoel Fibonacci 261,8%.We vergelijken de prestatie van Virbac met die van Biomerieux. Ook dat aandeel uit de gezondheidssector noteert op Euronext Parijs. Biomerieux corrigeerde in dezelfde periode tot Fibonacci 61,8%. Virbac heeft daardoor de voorkeur. Na de correctie kon Biomerieux ook opveren, maar het kon zijn achterstand nooit meer goedmaken. Uit dit artikel onthouden we twee elementen uit de technische analyse die helpen om succesvol te beleggen in aandelen: gebruik Fibonacci om koersdoelen en koerscorrecties te bepalen, en om de sterkte van aandelen met elkaar te vergelijken.Paul GinsZaakvoerder CompuGraphics nvUitgever TransStock en www.beursgrafiek.be