Daarnaast is het zo dat het risico voor beleggers die zich niet goed hebben voorbereid op een toekomst zonder 'quantitative easing' groter is geworden.

Doordat het rendement op veel vastrentende waarden daalt en door het buitengewoon ruime monetaire beleid van centrale banken, worden beleggers de richting opgeduwd van meer illiquide sectoren van lagere kwaliteit om alsnog positief rendement na inflatie te behalen.

Om in de toekomst een rendement van 6% tot 7% te behalen moeten beleggers wellicht een hogere mate van risico accepteren. Tegelijkertijd levert beleggen in cash equivalenten - vaak een veilig alternatief - geen rendement op.

Bosomworth denkt dat het een juiste strategie is om een deel van de portefeuille te verleggen naar activa met een hoger rendementspotentieel en activa die liquiditeit bieden.

Daarnaast is het zo dat het risico voor beleggers die zich niet goed hebben voorbereid op een toekomst zonder 'quantitative easing' groter is geworden. Doordat het rendement op veel vastrentende waarden daalt en door het buitengewoon ruime monetaire beleid van centrale banken, worden beleggers de richting opgeduwd van meer illiquide sectoren van lagere kwaliteit om alsnog positief rendement na inflatie te behalen. Om in de toekomst een rendement van 6% tot 7% te behalen moeten beleggers wellicht een hogere mate van risico accepteren. Tegelijkertijd levert beleggen in cash equivalenten - vaak een veilig alternatief - geen rendement op. Bosomworth denkt dat het een juiste strategie is om een deel van de portefeuille te verleggen naar activa met een hoger rendementspotentieel en activa die liquiditeit bieden.