Wie gelooft er nog in de solvabiliteit van het land? Niet alleen zal het begrotingstekort de doelstellingen van de "trojka" (IMF, EU en ECB) niet halen, maar ook mogen wij niet vergeten dat het tekort op de handelsbalans 12% van het BBP bedraagt.

Wie gelooft er nog in de solvabiliteit van het land? Niet alleen zal het begrotingstekort de doelstellingen van de "trojka" (IMF, EU en ECB) niet halen, maar ook mogen wij niet vergeten dat het tekort op de handelsbalans 12% van het BBP bedraagt.