De verkoop, al eerder uitgesteld wegens een sterk verbeterde gang van zaken en nu wegens de te verwachten prijs, had tot een versterkte balanspositie kunnen leiden en waarschijnlijk aanvullende overnames in de Europese activiteiten. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers op Wessanen is houden.

De verkoop, al eerder uitgesteld wegens een sterk verbeterde gang van zaken en nu wegens de te verwachten prijs, had tot een versterkte balanspositie kunnen leiden en waarschijnlijk aanvullende overnames in de Europese activiteiten. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers op Wessanen is houden.