Deze sector beslaat 70% van de werkgelegenheid in de VS. Door krimp bij de overheid bedroeg de totale banengroei slechts 103.000. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal banen met gemiddeld 128.000; net genoeg voor stabilisatie van de werkloosheid.

Dat de werkloosheid in december toch naar 9,4% daalde ligt aan de manier van tellen. Waarschijnlijk heeft een groot aantal mensen zich uitgeschreven als werkzoekend, waardoor het percentage werklozen afnam.

Het groeiend aantal langdurig werklozen is een probleem in de VS. Toch maakte de aandelenmarkten zich niet te druk na een eerste schrikreactie, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

Deze sector beslaat 70% van de werkgelegenheid in de VS. Door krimp bij de overheid bedroeg de totale banengroei slechts 103.000. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal banen met gemiddeld 128.000; net genoeg voor stabilisatie van de werkloosheid. Dat de werkloosheid in december toch naar 9,4% daalde ligt aan de manier van tellen. Waarschijnlijk heeft een groot aantal mensen zich uitgeschreven als werkzoekend, waardoor het percentage werklozen afnam. Het groeiend aantal langdurig werklozen is een probleem in de VS. Toch maakte de aandelenmarkten zich niet te druk na een eerste schrikreactie, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.