Als reden werd verwezen naar het slechte weer in grote delen van de Verenigde Staten, waarbij makkelijkheidshalve werd vergeten dat de winter pas vanaf de eerste weken van het nieuwe jaar definitief heeft toegeslagen. Dat belooft trouwens niet veel goeds voor de werkloosheidscijfers voor de maand januari.

Maar de werkloosheidscijfers doen vermoeden dat VS al in een recessie verkeren. Vooral de grote toename van de langdurig werklozen is bijzonder verontrustend. De laatste twee keer dat er zoveel langdurig werklozen waren als nu, bevond de Amerikaanse economie zich inderdaad in een recessie.

Als reden werd verwezen naar het slechte weer in grote delen van de Verenigde Staten, waarbij makkelijkheidshalve werd vergeten dat de winter pas vanaf de eerste weken van het nieuwe jaar definitief heeft toegeslagen. Dat belooft trouwens niet veel goeds voor de werkloosheidscijfers voor de maand januari. Maar de werkloosheidscijfers doen vermoeden dat VS al in een recessie verkeren. Vooral de grote toename van de langdurig werklozen is bijzonder verontrustend. De laatste twee keer dat er zoveel langdurig werklozen waren als nu, bevond de Amerikaanse economie zich inderdaad in een recessie.