Bovendien duurt het steeds langer alvorens werklozen een job vinden, volgens de meest recent gepubliceerde statistieken zou 30% van de werklozen al meer dan een jaar zonder job zitten. Guy Ryder, directeur generaal van de International Labor Organization, is van mening dat er dringend moet worden ingegrepen.

Volgens Ryder wordt er geen vooruitgang geboekt in de strijd tegen de werkloosheid, we gaan er integendeel zelfs nog op achteruit. De werkloosheid kan een nog veel groter probleem worden wanneer er niets wordt ondernomen. Ryder verwijst naar de Verenigde Staten als een land dat wel de juiste maatregelen neemt om de werkloosheid aan te pakken.

Bovendien duurt het steeds langer alvorens werklozen een job vinden, volgens de meest recent gepubliceerde statistieken zou 30% van de werklozen al meer dan een jaar zonder job zitten. Guy Ryder, directeur generaal van de International Labor Organization, is van mening dat er dringend moet worden ingegrepen. Volgens Ryder wordt er geen vooruitgang geboekt in de strijd tegen de werkloosheid, we gaan er integendeel zelfs nog op achteruit. De werkloosheid kan een nog veel groter probleem worden wanneer er niets wordt ondernomen. Ryder verwijst naar de Verenigde Staten als een land dat wel de juiste maatregelen neemt om de werkloosheid aan te pakken.