Daarbij wordt uiteraard eerst gekeken naar de probleemlanden van de Zuid-Europese periferie, waar de jeugdwerkloosheid in sommige gevallen is opgelopen tot boven 50%. Maar ook in de Verenigde Staten en in een aantal groeilanden vormt de werkloosheid een levensgroot probleem.

Bovendien betreft het een probleem dat niet zo maar op één, twee, drie kan worden opgelost. Het risico bestaat steeds dat de situatie uit de hand loopt en dat we een golf van sociale onrust van nooit geziene omvang krijgen. Een golf van onrust valt namelijk steeds moeilijk in te dijken.

Daarbij wordt uiteraard eerst gekeken naar de probleemlanden van de Zuid-Europese periferie, waar de jeugdwerkloosheid in sommige gevallen is opgelopen tot boven 50%. Maar ook in de Verenigde Staten en in een aantal groeilanden vormt de werkloosheid een levensgroot probleem. Bovendien betreft het een probleem dat niet zo maar op één, twee, drie kan worden opgelost. Het risico bestaat steeds dat de situatie uit de hand loopt en dat we een golf van sociale onrust van nooit geziene omvang krijgen. Een golf van onrust valt namelijk steeds moeilijk in te dijken.