Een belangrijke rol is weggelegd voor China. China bereikte in het tweede kwartaal van 2012 weliswaar een dieptepunt in zijn conjuncturele groei, maar sindsdien zien we stijgende conjunctuurcijfers.

Voor het vierde kwartaal is een jaarlijkse groei tot 9,5 procent denkbaar. Voor 2013 verwacht hij een groei van rond de 8 procent.

Dat is meer dan de 7,25 procent die de Chinese regering voorzien heeft. Hoofdmotor van deze positieve ontwikkeling zullen volgens hem de infrastructuuruitgaven zijn.

Groeiprognose voor de VS bedraagt 2 procent

Alimi verwacht voor de VS een economische groei van 2 procent in 2013, op voorwaarde dat de Amerikaanse regering de fiscale problemen oplost en het schuldplafond verhoogt. Als de VS dat niet doet, komen we in een recessie terecht , zegt Alimi.

Maar hij gaat ervan uit dat de Amerikaanse overheid dat risico niet zal nemen en dat het probleem dus niet aan de orde zal zijn.

Volgens hem zullen de vastgoedmarkt en in toenemende mate de ondernemingen de motoren van de economie zijn. Een belangrijk struikelblok blijft wel het werkloosheidspercentage, dat waarschijnlijk maar vrij traag zal dalen.

De VS zullen eind 2013 te kampen hebben met een werkloosheidspercentage van 8 procent. En dus niet met de 7 procent of lager die de Amerikaanse Centrale Bank nastreeft.

Een belangrijke rol is weggelegd voor China. China bereikte in het tweede kwartaal van 2012 weliswaar een dieptepunt in zijn conjuncturele groei, maar sindsdien zien we stijgende conjunctuurcijfers. Voor het vierde kwartaal is een jaarlijkse groei tot 9,5 procent denkbaar. Voor 2013 verwacht hij een groei van rond de 8 procent. Dat is meer dan de 7,25 procent die de Chinese regering voorzien heeft. Hoofdmotor van deze positieve ontwikkeling zullen volgens hem de infrastructuuruitgaven zijn.Groeiprognose voor de VS bedraagt 2 procent Alimi verwacht voor de VS een economische groei van 2 procent in 2013, op voorwaarde dat de Amerikaanse regering de fiscale problemen oplost en het schuldplafond verhoogt. Als de VS dat niet doet, komen we in een recessie terecht , zegt Alimi. Maar hij gaat ervan uit dat de Amerikaanse overheid dat risico niet zal nemen en dat het probleem dus niet aan de orde zal zijn. Volgens hem zullen de vastgoedmarkt en in toenemende mate de ondernemingen de motoren van de economie zijn. Een belangrijk struikelblok blijft wel het werkloosheidspercentage, dat waarschijnlijk maar vrij traag zal dalen. De VS zullen eind 2013 te kampen hebben met een werkloosheidspercentage van 8 procent. En dus niet met de 7 procent of lager die de Amerikaanse Centrale Bank nastreeft.