Bovendien vertoont de Amerikaanse economie de laatste maanden duidelijke tekenen van een neergang. Wat de opkomende economieën betreft, ook daar blijft het groeitempo afnemen.

Naast een samenstelling van de portefeuilles op basis van de langetermijn-overtuigingen, was in deze context het actief beheer van risico's opnieuw de hoeksteen van het beheer van Carmignac Gestion.

Vanwege de situatie in Europa, en meer in het bijzonder vanwege de kwetsbaarheid van het banksysteem, zal het financiële risico aanhouden.

Het gaat er nu vooral om het risico dat de Europese recessie zich uitbreidt naar de economieën in de rest

van de wereld, in de eerste plaats de Verenigde Staten en China, in te schatten.

En het ergste moet nog komen

Ook al zijn bepaalde landen van de eurozone al ten prooi gevallen aan een behoorlijk ernstige recessie, voor de eurozone als geheel moet het ergste nog komen. Neerwaartse aanpassingen van de groeiramingen in Frankrijk en Duitsland zijn volgens de economen van Carmignac Gestion onvermijdelijk.

Dergelijke aanpassingen hebben al gevolgen gehad voor de prognoses voor 2013, maar nog niet voor het lopende jaar. Moeten we nog wel wonderen verwachten van elke top van de leiders van de eurozone?

Dat kan men terecht betwijfelen, want de politieke cohesie tussen onze leiders lijkt fragiel (zie daarvoor bijvoorbeeld de fascinerende foto van de persconferentie van de minitop in Rome op de voorpagina van de Financial Times van zaterdag 23 juni).

Bovendien vertoont de Amerikaanse economie de laatste maanden duidelijke tekenen van een neergang. Wat de opkomende economieën betreft, ook daar blijft het groeitempo afnemen. Naast een samenstelling van de portefeuilles op basis van de langetermijn-overtuigingen, was in deze context het actief beheer van risico's opnieuw de hoeksteen van het beheer van Carmignac Gestion. Vanwege de situatie in Europa, en meer in het bijzonder vanwege de kwetsbaarheid van het banksysteem, zal het financiële risico aanhouden. Het gaat er nu vooral om het risico dat de Europese recessie zich uitbreidt naar de economieën in de rest van de wereld, in de eerste plaats de Verenigde Staten en China, in te schatten.En het ergste moet nog komen Ook al zijn bepaalde landen van de eurozone al ten prooi gevallen aan een behoorlijk ernstige recessie, voor de eurozone als geheel moet het ergste nog komen. Neerwaartse aanpassingen van de groeiramingen in Frankrijk en Duitsland zijn volgens de economen van Carmignac Gestion onvermijdelijk. Dergelijke aanpassingen hebben al gevolgen gehad voor de prognoses voor 2013, maar nog niet voor het lopende jaar. Moeten we nog wel wonderen verwachten van elke top van de leiders van de eurozone? Dat kan men terecht betwijfelen, want de politieke cohesie tussen onze leiders lijkt fragiel (zie daarvoor bijvoorbeeld de fascinerende foto van de persconferentie van de minitop in Rome op de voorpagina van de Financial Times van zaterdag 23 juni).