Dit jaar wordt voor de wereldeconomie nog een groei met 2,50% verwacht, waar in juni van vorig jaar nog werd uitgegaan van een stijging van het BBP wereldwijd met 3,60%.

Voor de eurozone wordt gerekend op een economische krimp met 0,30%, waar voordien was gerekend op een groei met 1,80%. De vooruitzichten voor de VS werden verlaagd van een groei met nog 2,20% in plaats van 2,90%.

Dit jaar wordt voor de wereldeconomie nog een groei met 2,50% verwacht, waar in juni van vorig jaar nog werd uitgegaan van een stijging van het BBP wereldwijd met 3,60%. Voor de eurozone wordt gerekend op een economische krimp met 0,30%, waar voordien was gerekend op een groei met 1,80%. De vooruitzichten voor de VS werden verlaagd van een groei met nog 2,20% in plaats van 2,90%.