Goldman Sachs publiceerde onlangs een rapport waarin te lezen stond dat de wereld in twee verschillende kampen dreigt te worden opgedeeld. De Amerikaanse zakenbank spreekt in dat verband van een kloof tussen de Emerging Markets (EM) versus de Developed Markets (DM).

De groeilanden worden in toenemende mate met inflatiegevaar geconfronteerd, onder andere als gevolg van de depreciatie van de munten van een aantal landen. De geïndustrialiseerde landen worden anderzijds met disinflatie of zelfs deflatie geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat inflatie en dis- of deflatie zich als water en vuur gedragen.

Goldman Sachs publiceerde onlangs een rapport waarin te lezen stond dat de wereld in twee verschillende kampen dreigt te worden opgedeeld. De Amerikaanse zakenbank spreekt in dat verband van een kloof tussen de Emerging Markets (EM) versus de Developed Markets (DM). De groeilanden worden in toenemende mate met inflatiegevaar geconfronteerd, onder andere als gevolg van de depreciatie van de munten van een aantal landen. De geïndustrialiseerde landen worden anderzijds met disinflatie of zelfs deflatie geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat inflatie en dis- of deflatie zich als water en vuur gedragen.