Een belangrijke en opmerkelijke uitzondering is volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy bij ING Investment Management, het Internationale Monetaire Fonds (IMF), dat tijdens de recente periode van crisis rond kredieten en overheidsschulden bewezen heeft een pragmatisch en op aanpassingen gerichte instelling te zijn.

Zo is het IMF van mening veranderd in zijn opvatting dat het vrije kapitaalverkeer altijd zouden moeten worden verdedigd. Dat bleek uit de steun voor de beperking van vrije kapitaalstromen als onderdeel van de oplossing voor de problemen in IJsland enkele jaren geleden.

IMF is recent soepeler geworden

Het IMF is Valentijn van Nieuwenhuijzen recent ook soepeler geworden als het gaat om een hogere inflatie tijdens een aanpassingsperiode na een crisis.

Ook propageert het IMF nu een minder stringent begrotingsbeleid op korte termijn in economische probleemlanden die niet over een flexibel wisselkoersbeleid beschikken en als gevolg daarvan geen onafhankelijk monetair beleid kunnen voeren.

Het laatste kwam duidelijk tot uitdrukking (en werd uitgebreid becommentarieerd) in de publicatie vorige week van de halfjaarlijkse World Economic Outlook van het IMF.

Daarin werd een hogere inflatie in Noord-Europa verdedigd om het aanpassingsproces ter verbetering van de concurrentiekracht van zuidelijke landen te vereenvoudigen.

Ook erkende het IMF dat het in enkele van zijn vroegere analyses en prognoses het negatieve effect van bezuinigingsmaatregelen op de groei had onderschat.

Een belangrijke en opmerkelijke uitzondering is volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy bij ING Investment Management, het Internationale Monetaire Fonds (IMF), dat tijdens de recente periode van crisis rond kredieten en overheidsschulden bewezen heeft een pragmatisch en op aanpassingen gerichte instelling te zijn. Zo is het IMF van mening veranderd in zijn opvatting dat het vrije kapitaalverkeer altijd zouden moeten worden verdedigd. Dat bleek uit de steun voor de beperking van vrije kapitaalstromen als onderdeel van de oplossing voor de problemen in IJsland enkele jaren geleden. IMF is recent soepeler geworden Het IMF is Valentijn van Nieuwenhuijzen recent ook soepeler geworden als het gaat om een hogere inflatie tijdens een aanpassingsperiode na een crisis. Ook propageert het IMF nu een minder stringent begrotingsbeleid op korte termijn in economische probleemlanden die niet over een flexibel wisselkoersbeleid beschikken en als gevolg daarvan geen onafhankelijk monetair beleid kunnen voeren. Het laatste kwam duidelijk tot uitdrukking (en werd uitgebreid becommentarieerd) in de publicatie vorige week van de halfjaarlijkse World Economic Outlook van het IMF. Daarin werd een hogere inflatie in Noord-Europa verdedigd om het aanpassingsproces ter verbetering van de concurrentiekracht van zuidelijke landen te vereenvoudigen. Ook erkende het IMF dat het in enkele van zijn vroegere analyses en prognoses het negatieve effect van bezuinigingsmaatregelen op de groei had onderschat.