De omvang van de bevolking neemt sneller toe dan in de westerse landen en samen met de industrialisering, verstedelijking en productiviteitsverbetering stimuleren deze ontwikkelingen de economische groei.

Door de verbetering in de economie neemt de welvaart toe en is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers sprake van inkomensgroei, een lage werkloosheid en een hoge bezettingsgraad.

De kredietverlening stijgt en wijkt daarmee eveneens af van de trend in de ontwikkelde landen.

De omvang van de bevolking neemt sneller toe dan in de westerse landen en samen met de industrialisering, verstedelijking en productiviteitsverbetering stimuleren deze ontwikkelingen de economische groei. Door de verbetering in de economie neemt de welvaart toe en is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers sprake van inkomensgroei, een lage werkloosheid en een hoge bezettingsgraad. De kredietverlening stijgt en wijkt daarmee eveneens af van de trend in de ontwikkelde landen.