De vraag naar leningen lijkt in het begin van 2013 wat te zijn afgenomen. De netto rentemarge daalde van 3.56% naar 3.48%, als gevolg van de blijvend lage rente. De kwaliteit van het krediet verbeterde juist. Nonperforming assets vormen nog slechts 1,6% van het totaal.

Wel denken de analisten van de bank dat de voordelen uit reserves wat af zullen nemen.

Ze denken dat Wells Fargo voldoende voorziening voor verliezen op leningen heeft.

Het concurrentievoordeel van Wells Fargo blijft intact. Deposito's groeiden met meer dan USD 51 miljard in het afgelopen jaar, waarmee het bedrijf over goedkope financiering van zijn activiteiten beschikte.

Bijna de helft van de omzet van het bedrijf kwam uit bronnen anders dan rente-inkomsten.

Daarmee wordt het effect van cross-selling duidelijk, waardoor overstapkosten en prijskracht kunnen toenemen.

ABN Amro denkT dat deze factoren de oorzaak zijn achter de 1,49% rendement op activa en 13,6% rendement op eigen vermogen in het eerste kwartaal. Dat zijn zeer respectabele prestaties in de huidige marktomstandigheden.

De vraag naar leningen lijkt in het begin van 2013 wat te zijn afgenomen. De netto rentemarge daalde van 3.56% naar 3.48%, als gevolg van de blijvend lage rente. De kwaliteit van het krediet verbeterde juist. Nonperforming assets vormen nog slechts 1,6% van het totaal. Wel denken de analisten van de bank dat de voordelen uit reserves wat af zullen nemen. Ze denken dat Wells Fargo voldoende voorziening voor verliezen op leningen heeft. Het concurrentievoordeel van Wells Fargo blijft intact. Deposito's groeiden met meer dan USD 51 miljard in het afgelopen jaar, waarmee het bedrijf over goedkope financiering van zijn activiteiten beschikte. Bijna de helft van de omzet van het bedrijf kwam uit bronnen anders dan rente-inkomsten. Daarmee wordt het effect van cross-selling duidelijk, waardoor overstapkosten en prijskracht kunnen toenemen. ABN Amro denkT dat deze factoren de oorzaak zijn achter de 1,49% rendement op activa en 13,6% rendement op eigen vermogen in het eerste kwartaal. Dat zijn zeer respectabele prestaties in de huidige marktomstandigheden.