In ieder geval is zeker dat obligaties in de traditionele munten heel wat risico's inhouden. De koersen van obligaties van de zogenaamde 'veilige' landen zijn door het plafond gevlogen, in die zin dat een correctie vanaf de huidige koersniveaus stilaan onvermijdelijk wordt.

Canadese dollar en Scandinavische munten bieden nog een alternatief

Volgens Höfert moet er op de eerste plaats worden gekeken naar de munten van landen die het in de huidige crisisomstandigheden niet zo slecht hebben gedaan. Daarmee wordt onder meer verwezen naar het gedrag van de centrale banken van die landen.

De meeste centrale banken hebben gekke dingen gedaan, maar dat is in een aantal landen toch in veel mindere mate het geval geweest. Höfert verwijst op de eerste plaats naar Canada, maar ook naar de Scandinavische landen. De valuta's van deze landen bieden daarom nog kansen.

In ieder geval is zeker dat obligaties in de traditionele munten heel wat risico's inhouden. De koersen van obligaties van de zogenaamde 'veilige' landen zijn door het plafond gevlogen, in die zin dat een correctie vanaf de huidige koersniveaus stilaan onvermijdelijk wordt.Canadese dollar en Scandinavische munten bieden nog een alternatief Volgens Höfert moet er op de eerste plaats worden gekeken naar de munten van landen die het in de huidige crisisomstandigheden niet zo slecht hebben gedaan. Daarmee wordt onder meer verwezen naar het gedrag van de centrale banken van die landen. De meeste centrale banken hebben gekke dingen gedaan, maar dat is in een aantal landen toch in veel mindere mate het geval geweest. Höfert verwijst op de eerste plaats naar Canada, maar ook naar de Scandinavische landen. De valuta's van deze landen bieden daarom nog kansen.