Nu de rente stilaan begint te stijgen, hebben obligatiefondsen het steeds moeilijker nog een positief rendement te halen. Dat is logisch, want bij een klimmende rente dalen de onderliggende obligatiekoersen. Bovendien moet je altijd kijken naar het reële rendement, dus na afhouding van de kosten. Bij obligatiefondsen kunnen de instapkosten op...