Als je een fonds koopt bij je bankier, zal je uiteraard oog hebben voor de instapkosten bij de aankoop. Vaak kan je immers onderhandelen over die kosten en ze bijvoorbeeld van 3% naar 2% laten zakken. Maar uiteindelijk gaat dit om eenmalige kosten die op lange termijn uitgevlakt worden.

Jaarlijkse kosten

Veel belangrijker zijn de jaarlijkse weerkerende kosten. Er zijn natuurlijk de bewaarkosten, maar die liggen doorgaans laag (0,1 à 0,2%) en vaak zal je die zelfs niet hoeven te betalen.

Sommige (internet)banken rekenen immers geen bewaarkosten aan en zowat alle banken rekenen nooit bewaarkosten voor hun eigen fondsen.

Veel belangrijker zijn echter de beheerskosten (0,8% à 1,8%) en daarbovenop nog eens de kosten zoals boekhouding, berekening inventariswaarde, enzovoort.

Vraag naar de TER

Uiteraard is het heel interessant om in één oogopslag te zien welk deel van het rendement van het fonds opgesoupeerd wordt door alle kosten. Want van het rendement ben je nooit zeker, van de kosten wel. Vraag daarom aan je bankier (of kijk in de prospectus) naar de totale kostenratio of zogenaamde TER (Total Expense Ratio).

Deze TER geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde. Als je een fonds hebt met een waarde van bijvoorbeeld 1000 euro en een TER van 2,2%, dan heb je jaarlijks 22 euro kosten. Of anders gezegd, je rendement wordt jaarlijks verminderd met 2,2% door de doorlopende kosten. (JA)

Als je een fonds koopt bij je bankier, zal je uiteraard oog hebben voor de instapkosten bij de aankoop. Vaak kan je immers onderhandelen over die kosten en ze bijvoorbeeld van 3% naar 2% laten zakken. Maar uiteindelijk gaat dit om eenmalige kosten die op lange termijn uitgevlakt worden. Sommige (internet)banken rekenen immers geen bewaarkosten aan en zowat alle banken rekenen nooit bewaarkosten voor hun eigen fondsen. Veel belangrijker zijn echter de beheerskosten (0,8% à 1,8%) en daarbovenop nog eens de kosten zoals boekhouding, berekening inventariswaarde, enzovoort.Vraag naar de TERUiteraard is het heel interessant om in één oogopslag te zien welk deel van het rendement van het fonds opgesoupeerd wordt door alle kosten. Want van het rendement ben je nooit zeker, van de kosten wel. Vraag daarom aan je bankier (of kijk in de prospectus) naar de totale kostenratio of zogenaamde TER (Total Expense Ratio). Deze TER geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde. Als je een fonds hebt met een waarde van bijvoorbeeld 1000 euro en een TER van 2,2%, dan heb je jaarlijks 22 euro kosten. Of anders gezegd, je rendement wordt jaarlijks verminderd met 2,2% door de doorlopende kosten. (JA)