Toch is het belangrijk dat dit huiswerk goed wordt gedaan, want het risico bestaat dat er anders interessante kansen links blijven liggen.

Doordat de correlatie tussen beleggingen in verschillende wereldregio's toeneemt, is het volgens John Longhurst van PIMCO ook steeds meer van belang wereldwijd naar beleggingsmogelijkheden te zoeken, en een wereldwijd mozaïek aan onderzoek te onderhouden.

De waarde-ontwikkeling en groeimogelijkheden van bedrijven moeten in de huidige situatie per definitie worden bezien in relatie tot hun wereldwijde concurrenten en niet alleen meer vanuit het perspectief van hun binnenlandse of regionale markten.

Met name het vaststellen van welke Chinese bedrijven internationaal succesvol kunnen zijn en welke niet-Chinese bedrijven van de Chinese opkomst kunnen profiteren of er juist door worden bedreigd, is volgens Longhurst een moeilijke maar belangrijke opgave bij het samenstellen van een internationale portefeuille.

Hij vindt het belangrijk internationale, wereldwijde posities uit te breiden en bij het zoeken naar aantrekkelijke beleggingen de traditionele beperkingen opzij te zetten en minder op benchmarks te letten.

Toch is het belangrijk dat dit huiswerk goed wordt gedaan, want het risico bestaat dat er anders interessante kansen links blijven liggen. Doordat de correlatie tussen beleggingen in verschillende wereldregio's toeneemt, is het volgens John Longhurst van PIMCO ook steeds meer van belang wereldwijd naar beleggingsmogelijkheden te zoeken, en een wereldwijd mozaïek aan onderzoek te onderhouden. De waarde-ontwikkeling en groeimogelijkheden van bedrijven moeten in de huidige situatie per definitie worden bezien in relatie tot hun wereldwijde concurrenten en niet alleen meer vanuit het perspectief van hun binnenlandse of regionale markten. Met name het vaststellen van welke Chinese bedrijven internationaal succesvol kunnen zijn en welke niet-Chinese bedrijven van de Chinese opkomst kunnen profiteren of er juist door worden bedreigd, is volgens Longhurst een moeilijke maar belangrijke opgave bij het samenstellen van een internationale portefeuille. Hij vindt het belangrijk internationale, wereldwijde posities uit te breiden en bij het zoeken naar aantrekkelijke beleggingen de traditionele beperkingen opzij te zetten en minder op benchmarks te letten.