De heroïsche inspanningen van de ECB ten spijt, blijft de liquiditeitsinjectie volgens professor Stefan Duchateau echter grotendeels geparkeerd op de balansen van banken en stromen ze niet door in de reële economie waar ze voor de nodige heropleving hadden moeten zorgen.

De ondoorzichtige, doorwrochte regelgeving die het Bazel II akkoord destijds met zich had gebracht was grotendeels verantwoordelijk voor de exponentiële groei van de bancaire balansen in Europa en de VS. Deze set van regels werd toen ingevoerd als reactie op een problematiek die zich 10 jaar eerder stelde en de economische cyclus onnodig aanzwengelde, met de gekende explosieve gevolgen in 2008. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De heroïsche inspanningen van de ECB ten spijt, blijft de liquiditeitsinjectie volgens professor Stefan Duchateau echter grotendeels geparkeerd op de balansen van banken en stromen ze niet door in de reële economie waar ze voor de nodige heropleving hadden moeten zorgen. De ondoorzichtige, doorwrochte regelgeving die het Bazel II akkoord destijds met zich had gebracht was grotendeels verantwoordelijk voor de exponentiële groei van de bancaire balansen in Europa en de VS. Deze set van regels werd toen ingevoerd als reactie op een problematiek die zich 10 jaar eerder stelde en de economische cyclus onnodig aanzwengelde, met de gekende explosieve gevolgen in 2008. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.