En dit betekent dat de markten voor risisco en vooral dan de aandelenmarkten er zeer nerveus zullen blijven bijliggen. Maar omdat de markten ook wel weten, meer nog, geconditioneerd zijn om een oplossing te verwachten valt de daling momenteel nog mee.

Voorlopig valt er op de beurzen in ieder geval weinig te bewegen, de belangrijkste indices blijven in ieder geval dicht bij het slotniveau van gisteren. Ook op de valuta- en grondstoffenmarkten valt er weinig beweging te bespeuren. Umicore is momenteel de sterkste daler in de BEL 20, met een verlies van iets meer dan 1%.

En dit betekent dat de markten voor risisco en vooral dan de aandelenmarkten er zeer nerveus zullen blijven bijliggen. Maar omdat de markten ook wel weten, meer nog, geconditioneerd zijn om een oplossing te verwachten valt de daling momenteel nog mee. Voorlopig valt er op de beurzen in ieder geval weinig te bewegen, de belangrijkste indices blijven in ieder geval dicht bij het slotniveau van gisteren. Ook op de valuta- en grondstoffenmarkten valt er weinig beweging te bespeuren. Umicore is momenteel de sterkste daler in de BEL 20, met een verlies van iets meer dan 1%.