De nog altijd gunstige basiscijfers van de ondernemingen zijn nog steeds bepalend voor deze activaklasse, zelfs al zal hun weerstandsvermogen tegen een macro-economische schok waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn.

Met een inflatie van rond de 3% in zowel Europa als de Verenigde Staten en een basisrente van respectievelijk 1,5% en 0,25%, blijven bedrijfsobligaties aantrekkelijke beleggingen, waarbij de 'high yield' en 'investment grade' segmenten rendementen opleveren van respectievelijk 7,3% en 4%.

De nog altijd gunstige basiscijfers van de ondernemingen zijn nog steeds bepalend voor deze activaklasse, zelfs al zal hun weerstandsvermogen tegen een macro-economische schok waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn. Met een inflatie van rond de 3% in zowel Europa als de Verenigde Staten en een basisrente van respectievelijk 1,5% en 0,25%, blijven bedrijfsobligaties aantrekkelijke beleggingen, waarbij de 'high yield' en 'investment grade' segmenten rendementen opleveren van respectievelijk 7,3% en 4%.