In de dubbelblinde, gerandomiseerde, met placebo vergeleken meervoudige dosis Fase Ib studie werd ALX-0081 intraveneus toegediend aan patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergingen en die ook standaard anti-trombotische medicatie kregen.

De doelstellingen van deze studie waren het aantonen van de veiligheid en de tolerantie en het bepalen van de biologische werkzaamheid met behulp van een biomarker. In totaal werden 25 patiënten opgenomen in de studie en de toediening van ALX-0081 was veilig bevonden en werd goed getolereerd.

In de dubbelblinde, gerandomiseerde, met placebo vergeleken meervoudige dosis Fase Ib studie werd ALX-0081 intraveneus toegediend aan patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergingen en die ook standaard anti-trombotische medicatie kregen. De doelstellingen van deze studie waren het aantonen van de veiligheid en de tolerantie en het bepalen van de biologische werkzaamheid met behulp van een biomarker. In totaal werden 25 patiënten opgenomen in de studie en de toediening van ALX-0081 was veilig bevonden en werd goed getolereerd.