Maar dat vereist een diepgaande wijziging van de huidige productie-en verkoopsorganisatie. De maatregelen kunnen onder andere leiden tot een mogelijke vermindering van 170 vaste arbeidsplaatsen.

Aan de basis van het toekomstplan liggen een aantal uitdagingen waar de Business Unit Inorganics mee geconfronteerd wordt.

Zoals eerder aangekondigd zal de fosfaatproductie in Ham einde 2013 stopgezet worden, hoofdzakelijk omwille van milieuredenen.

Dit heeft impact op de kostenstructuur. Daarnaast zijn er ingrijpende efficiëntieverbeteringen noodzakelijk in de meststoffenactiviteit (kaliumsulfaat), vanaf dan de hoofdactiviTeit in Ham, door de sterk toegenomen concurrentiedruk en stijgende kosten . Aan deze intentie tot reorganisatie ging een maandenlange en diepgaande analyse vooraf.

Maar dat vereist een diepgaande wijziging van de huidige productie-en verkoopsorganisatie. De maatregelen kunnen onder andere leiden tot een mogelijke vermindering van 170 vaste arbeidsplaatsen. Aan de basis van het toekomstplan liggen een aantal uitdagingen waar de Business Unit Inorganics mee geconfronteerd wordt. Zoals eerder aangekondigd zal de fosfaatproductie in Ham einde 2013 stopgezet worden, hoofdzakelijk omwille van milieuredenen. Dit heeft impact op de kostenstructuur. Daarnaast zijn er ingrijpende efficiëntieverbeteringen noodzakelijk in de meststoffenactiviteit (kaliumsulfaat), vanaf dan de hoofdactiviTeit in Ham, door de sterk toegenomen concurrentiedruk en stijgende kosten . Aan deze intentie tot reorganisatie ging een maandenlange en diepgaande analyse vooraf.