Na een lange rustige periode neemt de zenuwachtigheid op de aandelenmarkten weer toe. Als hoofdoorzaak wordt verwezen naar de toegenomen internationale spanningen, die zich tegenwoordig vooral toespitsen op Noord-Korea. De aanhoudende rakettesten door het regime van leider Kim Jong-un zijn steeds meer een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Kim wil absoluut een kernmacht worden als levensverzekering voor zijn machtspositie. Trump wil absoluut vermijden dat Noord-Korea in staat is Amerikaans grondgebied te treffen.
...