Uit deze kennisgeving blijkt dat de 4.331.560 aandelen WDP, die in onderling overleg door de familie Jos De Pauw werden aangehouden, in onverdeeldheid werden ondergebracht in een familiale maatschapsstructuur, waarin het bestaande onderling overleg werd geïnstitutionaliseerd.

De houders van de stemrechten zijn de leden van het Beheersorgaan van de Maatschap RTKA, zijnde Robert, Tony, Kathleen en Anne De Pauw, met uitsluiting van elke andere houder van rechten op de deelneming.

De leden van dit Beheersorgaan handelen in onderling overleg met De Pauw NV, houder van 1.569 aandelen WDP. De Pauw NV wordt voor 100% gecontroleerd door de leden van het Beheersorgaan van de Maatschap RTKA.

Met de invoering van de familiale maatschapsstructuur werd tevens bereikt dat geen van de leden van de familie Jos De Pauw (nog) kwalificeren als aanmerkelijk belanghouder in de zin van de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001, hetgeen geboden is teneinde de fiscale status van WDP Nederland N.V. - als "fiscale beleggingsinstelling voor vennootschapsdoeleinden" - te waarborgen.

De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kan tevens worden geraadpleegd op de website van WDP onder de rubrieken "Investor Relations/Aandeelhoudersinfo/Aandeelhoudersstructuur".

Koersdoel naar omhoog

Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities merkte op dat WDP sterke resultaten heeft neergezet, de vastgoedbevak bevindt zich nog steeds op een groeipad. Het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden, maar het koersdoel wordt opgetrokken van 38,50 naar 40 euro.

Uit deze kennisgeving blijkt dat de 4.331.560 aandelen WDP, die in onderling overleg door de familie Jos De Pauw werden aangehouden, in onverdeeldheid werden ondergebracht in een familiale maatschapsstructuur, waarin het bestaande onderling overleg werd geïnstitutionaliseerd. De houders van de stemrechten zijn de leden van het Beheersorgaan van de Maatschap RTKA, zijnde Robert, Tony, Kathleen en Anne De Pauw, met uitsluiting van elke andere houder van rechten op de deelneming. De leden van dit Beheersorgaan handelen in onderling overleg met De Pauw NV, houder van 1.569 aandelen WDP. De Pauw NV wordt voor 100% gecontroleerd door de leden van het Beheersorgaan van de Maatschap RTKA. Met de invoering van de familiale maatschapsstructuur werd tevens bereikt dat geen van de leden van de familie Jos De Pauw (nog) kwalificeren als aanmerkelijk belanghouder in de zin van de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001, hetgeen geboden is teneinde de fiscale status van WDP Nederland N.V. - als "fiscale beleggingsinstelling voor vennootschapsdoeleinden" - te waarborgen. De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kan tevens worden geraadpleegd op de website van WDP onder de rubrieken "Investor Relations/Aandeelhoudersinfo/Aandeelhoudersstructuur".Koersdoel naar omhoog Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities merkte op dat WDP sterke resultaten heeft neergezet, de vastgoedbevak bevindt zich nog steeds op een groeipad. Het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden, maar het koersdoel wordt opgetrokken van 38,50 naar 40 euro.