WDP zal in het kader van deze transactie 3 logistieke sites verwerven met een totale bebouwde oppervlakte van meer dan 85.000 m². DHL zal deze sites terughuren, zodat WDP zijn lange termijn partnerschap met DHL uitbreidt en zo de grootste verhuurder van DHL wordt in België.

De transactie behelst een fusie en drie partiële splitsingen, waarbij aandelen van WDP worden uitgegeven. De transactie zal leiden tot een kapitaalverhoging van afgerond 21,8 miljoen euro en de overdracht van schulden, wat resulteert in een totale investeringswaarde van 29,7 miljoen euro met een bruto aanvangsrendement van 8,7%.

WDP plant de transactie af te ronden uiterlijk op 31 maart 2009. Met het oog op deze geplande transactie besloot de Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP eerder om een tweede interimdividend uit te keren (uit de overgedragen winst) met betrekking tot de op dat ogenblik gerealiseerde en verder te verwachten winst over de tweede helft van 2008, in plaats van het slotdividend van 2008, en dit om verwatering van de winst per aandeel over 2008 te vermijden. Het dividend wordt vanaf 17 februari 2009 betaalbaar gesteld bij uw financiële instelling.

WDP zal in het kader van deze transactie 3 logistieke sites verwerven met een totale bebouwde oppervlakte van meer dan 85.000 m². DHL zal deze sites terughuren, zodat WDP zijn lange termijn partnerschap met DHL uitbreidt en zo de grootste verhuurder van DHL wordt in België.De transactie behelst een fusie en drie partiële splitsingen, waarbij aandelen van WDP worden uitgegeven. De transactie zal leiden tot een kapitaalverhoging van afgerond 21,8 miljoen euro en de overdracht van schulden, wat resulteert in een totale investeringswaarde van 29,7 miljoen euro met een bruto aanvangsrendement van 8,7%. WDP plant de transactie af te ronden uiterlijk op 31 maart 2009. Met het oog op deze geplande transactie besloot de Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP eerder om een tweede interimdividend uit te keren (uit de overgedragen winst) met betrekking tot de op dat ogenblik gerealiseerde en verder te verwachten winst over de tweede helft van 2008, in plaats van het slotdividend van 2008, en dit om verwatering van de winst per aandeel over 2008 te vermijden. Het dividend wordt vanaf 17 februari 2009 betaalbaar gesteld bij uw financiële instelling.