De uitgifteprijs werd vastgesteld op 23,5 euro per nieuw WDP-aandeel en komt overeen met een discount van 16,1% tegenover de slotkoers van 9 juni 2009.

Op 31 maart 2009 bedroeg de intrinsieke waarde (exclusief impact IAS 39) 32,96 euro per aandeel. Ten opzichte van deze intrinsieke waarde vertegenwoordigt de inschrijvingsprijs een discount van 28,7%.

De familie Jos De Pauw, die ongeveer 31,4% van de aandelen in WDP aanhoudt, steunt deze transactie en heeft zich ertoe verbonden deel te nemen aan de verrichting door haar voorkeurrechten volledig uit te oefenen.

Dit komt overeen met een intekening op 982.799 nieuwe aandelen voor een bedrag van 23.095.777 euro.

De uitgifteprijs werd vastgesteld op 23,5 euro per nieuw WDP-aandeel en komt overeen met een discount van 16,1% tegenover de slotkoers van 9 juni 2009. Op 31 maart 2009 bedroeg de intrinsieke waarde (exclusief impact IAS 39) 32,96 euro per aandeel. Ten opzichte van deze intrinsieke waarde vertegenwoordigt de inschrijvingsprijs een discount van 28,7%.De familie Jos De Pauw, die ongeveer 31,4% van de aandelen in WDP aanhoudt, steunt deze transactie en heeft zich ertoe verbonden deel te nemen aan de verrichting door haar voorkeurrechten volledig uit te oefenen. Dit komt overeen met een intekening op 982.799 nieuwe aandelen voor een bedrag van 23.095.777 euro.