WDP heeft op 3 juli 2009 1.490 eigen aandelen ingekocht op Euronext Brussel aan een prijs van EUR 28,03 per aandeel. Deze aandelen werden aangeboden en zullen worden overgedragen aan personeelsleden van WDP in het kader van een incentiveringsprogramma aan een prijs gelijk aan 83,34% van de beurswaarde van deze aandelen (de gemiddelde slotkoers van het aandeel over de periode tussen afhechting van de laatste coupon (d.i. vanaf 30 juni 2009) en het aanbod), nl. EUR 23,98 per aandeel.

De mogelijkheid van deze verrichting werd reeds aangekondigd in deel 4.10 van de verrichtingsnota voor de publieke kapitaalverhoging van WDP die werd gerealiseerd op 30 juni 2009.

WDP heeft op 3 juli 2009 1.490 eigen aandelen ingekocht op Euronext Brussel aan een prijs van EUR 28,03 per aandeel. Deze aandelen werden aangeboden en zullen worden overgedragen aan personeelsleden van WDP in het kader van een incentiveringsprogramma aan een prijs gelijk aan 83,34% van de beurswaarde van deze aandelen (de gemiddelde slotkoers van het aandeel over de periode tussen afhechting van de laatste coupon (d.i. vanaf 30 juni 2009) en het aanbod), nl. EUR 23,98 per aandeel. De mogelijkheid van deze verrichting werd reeds aangekondigd in deel 4.10 van de verrichtingsnota voor de publieke kapitaalverhoging van WDP die werd gerealiseerd op 30 juni 2009.