-Een netto courante winst over derde kwartaal van 2010 van 10,0 miljoen euro, een stijging met 5,4% in vergelijking met Q3 van 2009 (9,5 miljoen euro) en conform de winstverwachtingen voor 20102.

-De courante winst per aandeel over de eerste drie kwartalen van 2010 bedroeg 2,32 euro (2,46 euro in zelfde periode 2009, rekening houdende met de kapitaalverhogingen van 31 maart en 30 juni 2009).

-De bezettingsgraad bedraagt op 30 september 2010 95,3%, tegenover 92,4% per einde 2009.

-Reële waarde van de portefeuille bedraagt 895,5 miljoen euro in vergelijking met 869,5 miljoen euro eind 2009.

Op basis van de bovenstaande gegevens en de huidige vooruitzichten presteert WDP volgens de vooropgestelde verwachtingen en bevestigt WDP de vooropgestelde resultatenvork van 37 miljoen euro tot 39 miljoen euro.

Hierdoor kan het dividend per aandeel voor 2010 op hetzelfde niveau van 2009 behouden worden (behoudens onvoorziene omstandigheden), zijnde 2,94 euro bruto per aandeel (2,50 euro netto).

Voor 2011 heeft nog slechts 4% van de huurcontracten een tussentijdse of eindvervaldag. Hiervan is drievierde gesitueerd in Q4 van 2011.

Hierdoor zal de cashimpact op de resultaten van 2011 door eventuele vervaldagen die niet verlengd zouden worden zeer miniem zijn, en zijn de bestaande inkomsten voor 2011 vanuit dit oogpunt op vandaag reeds bijna volledig verzekerd.

-Een netto courante winst over derde kwartaal van 2010 van 10,0 miljoen euro, een stijging met 5,4% in vergelijking met Q3 van 2009 (9,5 miljoen euro) en conform de winstverwachtingen voor 20102. -De courante winst per aandeel over de eerste drie kwartalen van 2010 bedroeg 2,32 euro (2,46 euro in zelfde periode 2009, rekening houdende met de kapitaalverhogingen van 31 maart en 30 juni 2009). -De bezettingsgraad bedraagt op 30 september 2010 95,3%, tegenover 92,4% per einde 2009. -Reële waarde van de portefeuille bedraagt 895,5 miljoen euro in vergelijking met 869,5 miljoen euro eind 2009. Op basis van de bovenstaande gegevens en de huidige vooruitzichten presteert WDP volgens de vooropgestelde verwachtingen en bevestigt WDP de vooropgestelde resultatenvork van 37 miljoen euro tot 39 miljoen euro. Hierdoor kan het dividend per aandeel voor 2010 op hetzelfde niveau van 2009 behouden worden (behoudens onvoorziene omstandigheden), zijnde 2,94 euro bruto per aandeel (2,50 euro netto). Voor 2011 heeft nog slechts 4% van de huurcontracten een tussentijdse of eindvervaldag. Hiervan is drievierde gesitueerd in Q4 van 2011. Hierdoor zal de cashimpact op de resultaten van 2011 door eventuele vervaldagen die niet verlengd zouden worden zeer miniem zijn, en zijn de bestaande inkomsten voor 2011 vanuit dit oogpunt op vandaag reeds bijna volledig verzekerd.