Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Overeenkomstig artikel 14 van de Transparantiewet meldt WDP dat zij volgende kennisgevingen van deelnemingen in WDP heeft ontvangen:
- Deutsche Post AG 0/9.400.454 0,00%
- Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH 0/9.400.454 0,00%
- Deutsche Post International B.V. 732.549/9.400.454 7,79%
- Exel Group Holdings (Nederland) B.V. 0/9.400.454 0,00%
- Integrated Logistics Management Belgium B.V. 75.184/9.400.454 0,80%
Totaal 807.733/9.400.454 8,59%

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Overeenkomstig artikel 14 van de Transparantiewet meldt WDP dat zij volgende kennisgevingen van deelnemingen in WDP heeft ontvangen: - Deutsche Post AG 0/9.400.454 0,00% - Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH 0/9.400.454 0,00% - Deutsche Post International B.V. 732.549/9.400.454 7,79% - Exel Group Holdings (Nederland) B.V. 0/9.400.454 0,00% - Integrated Logistics Management Belgium B.V. 75.184/9.400.454 0,80% Totaal 807.733/9.400.454 8,59%